Přihláška na Klubovou výstavu 30.4.2017

Přihláška  

možno přihlásit on line  přes  https://www.dogoffice.cz/ 

zde on line přihlášky do 20.4.2017

nebo doporučeně (dat.odeslání-razítka do 10.4.2017!!!) na adr.  S.Sehnalíková, 756 43 Kelč 83

Entry form

possible to register on line at https://www.dogoffice.cz

 find application(on line) in April 20, 2017

or by registered post (date of postmark - stamp do 8.4.2017 !!!) to adr. S.Sehnalíková, Kelč 756 43 83