Klubová výstava KCHHMO z.s.

Rozhodčí na klubovou výstavu

Hlavní rozhodčí a zároveň výběr do chovu provede pan Luděk Muller dlouholetý chovatel NKO,POI majitel chovatelské stanice ze Štípek

Posuzování na naší výstavě přijala dlouholetá chovatelka MOK paní Dr. Balogh Zsuzanna majitelka chovatelské stanice Helvécia z Maďarska a bude posuzovat všechny plemena 


The judges at the club show 

Chief Judge while selecting breeding done by Mr. Ludek Muller NKO,POI longtime breeder, kennel owner "ze Štípek" 

Assessment on our exhibition  breeder Dr. Balogh Zsuzanna owner of the kennel "Helvecia" from Hungary and will judge all breeds


Hlavní rozhodčí Muller Luděk
Hlavní rozhodčí Muller Luděk

Hlavním rozhodčím výstavy bude pan Luděk Muller majitel chovatelské stanice NKO a POI "ze Štípek" ,rovněž od 10.30 bude provádět při výstavě výběr do chovu.

Dr. Balogh Zsuzsanna
Dr. Balogh Zsuzsanna

Rozhodčím výstavy pro všechna plemena je dlouholetá chovatelka MOK a majitelka chovatelské stanice "Helvécia" pani Dr.Zsuzanna Balogh