Výběr do chovu info :

Výběr do chovu bude probíhat od 11 hod při klubové výstavě v areálu výstavy, rozhodčí z exteriéru pan Luděk Muller

VDCH posuzuje tříčlenná komise složená z rozhodčího exteriéru s aprobací pro klubová plemena (rozhodčí nemusí být členem klubu, ale musí být rozhodčím z ČR - tedy náležícím pod ČMKU) a z dvou členů chovatelské rady. Rozhodčí provádějící výběr provede podrobný zápis/popis psa a vyplní bonitační kartu.

Výběru do chovu se může zúčastnit pes/fena, který/á nejdéle v den konání VDCH dosáhne věku 12ti měsíců.

Zúčastňuje-li se VDCH pes/fena, který/á je na dané akci přihlášen (na výstavách se dokládá posudkem nebo zápisem v PP při platbě VDCH), platí poplatek 100,- Kč. Zúčastňuje-li se VDCH pes externě, platí poplatek 200,- Kč.

Přesnou METODIKU VÝBĚRU DO CHOVU najdete viz níže odkaz 1

BONITAČNÍ KARTA ke stažení (vždy tiskněte a vyplňte ve dvou kopiích): odkaz 2 -tisková verze                                                                                                                       odkaz 3 -vypln.formulář